Algemene informatie

Het schooljaar bestaat uit 30 lesweken en start in de 2de week van september. Alle lessen worden gegeven in de lokalen van ‘De Wassenaard’, Westernieuwweg 5, Varsenare en gaan door:

– voor de basisopleiding (AMV) op zaterdagvoormiddag telkens van 9.30u. tot 11.30u.

– voor de individuele lessen op woensdag, of vrijdag na de schooluren of op zaterdagvoormiddag.

EXTRA: DE WOENSDAGLESSEN PIANO ZIJN TERUG! Deze worden gegeven door monitor Sathya.
Deze lesmomenten zijn voorbehouden voor cursisten met max. 3 jaar gevolgde lessen piano.

Dwarsfluit (je weet wel, die coole fluit) gaat door op VRIJDAG (i.p.v. zaterdagvoormiddag). Dit vanaf 17u 

Lessen saxofoon en klarinet: enkel nog op VRIJDAG; bij monitor Frank (de zaterdaglessen bij Frank gaan voorlopig niet door).

Het aantal inschrijvingen bij juf Lies wordt beperkt; schrijf op tijd in maar er wordt ook rekening gehouden met het aantal jaren gevolgde lessen piano (ervaring).

Juf Hermien last een sabbatsjaar in; voor gitaar op zaterdag komt Thibault erbij!

Alle ingeschreven leerlingen ontvangen nog een bericht met de effectieve startdatum.

Comments are closed.