Algemene muziekvorming

Voorbereidend jaar: juf Vicky Deblock
Deze klas is toegankelijk voor kinderen vanaf het tweede leerjaar (7 jaar). 

Hier wordt nog geen muziektheorie of blokfluit onderwezen, maar de kinderen leren er op een speelse en muzische wijze hun muzikale vermogens ontdekken: auditieve oefeningen, klankkleuren ontdekken, bewegen op muziek, zingen, ritme aanvoelen, lichaamsexpressie, acteren,…

Eerste, tweede en derde jaar: juffen Jessy Deforche,  Jennifer Tack, Charlotte Van Belle,  Eline Vandemergel en Eugenie Melis

Vanaf 8 jaar (tot 10 jaar) kunnen kinderen aanvangen met de basisopleiding algemene muziekvorming.

Het is niet noodzakelijk, maar wel raadzaam, om vooraf het voorbereidend jaar te hebben gevolgd.

Tijdens die drie jaar wordt systematisch aan notenleer, blokfluitspel, zang, stemvorming, ritmisch en melodisch dictee, muziek beluisteren, begeleiden van muziekstukjes op Orff-instrumenten, meerstemmig zingen en spelen, noten lezen en spelen in de fa-sleutel,… gedaan.

Wie het wenst kan, in combinatie met het derde jaar, reeds een cursus individueel instrument aanvatten.

Comments are closed.