Betaling & prijs

INSCHRIJVINGEN VOOR 2016 – 2017

LESSEN ALGEMENE MUZIEKVORMING (AMV)
Kinderen vanaf het derde leerjaar die het eerste, tweede of derde jaar algemene muziekvorming willen volgen kunnen gewoon inschrijven via het inschrijvingsformulier op deze website (LET OP: lukt nog niet met IPad), zonder rekening te houden met keuze van lesuren want voor hen zijn alle lessen op zaterdagvoormiddag van 9.30 tot 11.30 u.

Prijs: (verzekering en werkboek en/of werkblaadjes inbegrepen)

1ste / 2de / 3de algemene muziekvorming€ 110
Vanaf het eerste jaar AMV gebruiken de leerlingen een blokfluit. Die kan via het JMA aangekocht worden tegen € 40 (houten blokfluit met kunststof mondstuk) of € 65 (volledig houten fluit). Gelieve uw keuze op het inschrijvingsformulier aan te duiden.

INDIVIDUELE INSTRUMENTENLEER
De kinderen, die met vrucht het eerste jaar algemene muziekvorming hebben beëindigd, kunnen, in combinatie met het tweede jaar, starten met een individuele cursus van telkens 20 minuten per week voor dwarsfluit, gitaar, keyboard, klarinet, piano of saxofoon. Deze individuele lessen worden naast de lesuren algemene muziekvorming gegeven op woensdag of vrijdag telkens na de schooluren, en op zaterdag, tenzij er zich nog wijzigingen voordoen in het monitorenbestand. Ook voor deze lessen, inschrijven via het inschrijvingsformulier op de site (LET OP: lukt nog niet met IPad). Jongeren en volwassenen kunnen uiteraard ook aanvangen met een individueel instrument.

Algemene Muziekvorming: vanaf volgend muzikaal schooljaar werken we met modules

 • Starten kan vanaf het derde leerjaar (er is geen voorbereidend jaar).
 • Voorbeelden van modules: zang, ritmiek, muziek door de jaren heen, bewegingsexpressie, notenleer in een notendop.
 • Dezelfde inhoud als voorheen én nog meer maar op een vernieuwde wijze!
 • na het eerste jaar AMV kan je al met een instrument aanvangen (vanaf volgend schooljaar).

Instrument spelen:

 • Juf Célestine geeft op zaterdagvoormiddag lessen PIANO (tussen 08u30 en 12u30).
 • PIANO op woensdag: momenteel zoeken we nog een monitor voor deze lessen; nog even geduld voor verder nieuws.
 • Dwarsfluit (je weet wel, die coole fluit) gaat komend muzikaal schooljaar nog steeds door op vrijdag. Dit vanaf 17u 
 • Lessen saxofoon en klarinet: voorlopig enkel op VRIJDAG; bij monitor Frank (de zaterdaglessen bij Frank gaan voorlopig niet door). We houden je op de hoogte.
 • Het aantal inschrijvingen bij juf Lies (PIANO op zaterdagvoormiddag) wordt beperkt; schrijf op tijd in maar er wordt ook rekening gehouden met het aantal jaren gevolgde lessen piano (ervaring).

Bij het JMA kan, zolang de voorraad strekt, een dwarsfluit, een klarinet of een saxofoon gehuurd worden tegen € 150 / jaar. Deze huurprijs wordt bij aankoop van het gehuurde instrument in mindering gebracht.

Voor alle individuele lessen: vanaf eind augustus krijgen alle correct betaalde inschrijvingen hun definitieve lesuur toegewezen. In samenspraak met de monitor & andere cursist kan eventueel nog omgewisseld worden. We vragen om drie voorkeurmomenten aan te duiden op het inschrijvingsformulier.

Prijs: (Studieboeken voor het instrument niet inbegrepen)

2de jaar / 3de jaar AMV + individuele cursus instrument20 min€ 235
Individuele cursus instrument jongeren20 min€ 145
Individuele cursus volwassenen (vanaf 18j.)20 min€ 180
Individuele cursus instrument jongeren
Niet voor beginners en niet voor pianolessen!
30 min€ 210
Individuele cursus volwassenen (vanaf 18j.)30 min€ 265
cursus gitaar samenspel voor gevorderden / 15 lessen1 u€ 110

Voor een tweede, derde kind uit eenzelfde gezin wordt een korting van € 10 gegeven. Deze korting geldt ook voor wie twee individuele cursussen volgt en dit op de tweede lesbeurt.

BETALING VAN INSCHRIJVINGSGELD, HUUR VAN INSTRUMENT, AANKOOP BLOKFLUIT

Voor alle betalingen:
via overschrijving op
rekeningnummer
BE29 9731 3536 6564op naam vanJMA Varsenare, Schepenbankstraat 28, 8310 Brugge
Vermeld a.u.b. duidelijk in de mededeling: naam van de leerling(e) + geboortedatum en eventueel instrument.

(U hoeft niet te wachten op een rekening, er worden geen rekeningen gestuurd.)

Bij het stopzetten van een cursus kan eventueel het inschrijvingsgeld of een deel ervan teruggevorderd worden. Ieder geval wordt apart bekeken; € 25 wordt afgehouden van het terug te storten bedrag als administratiekosten.

Zeker lezen! – Zeker lezen! – Zeker lezen!

 • Gebruik het inschrijvingsformulier (of indien dit niet lukt: via mail) voor alle inschrijving (AMV / individuele cursussen). Dus: niet enkel via je monitor bevestigen dat je terug les wilt volgen.
 • Probeer vóór de zomervakantie in te schrijven. Hoe vroeger de inschrijving, hoe meer we –in de mate van het mogelijke- met uw wensen kunnen rekening houden.
 • Enkel na betaling van het inschrijvingsgeld, is uw inschrijving definitief en word je opgenomen in de planning. Gelieve dus zo snel mogelijk te betalen; u hoeft niet te wachten op een rekening.
 • Voor de cursisten die een instrument spelen: bij niet betaling vóór aanvang eerste les, gaat uw plaats naar iemand van de wachtlijst en komt u zelf op de wachtlijst.
 • We streven naar een zo gelijkmatig mogelijke verdeling van het aantal cursisten bij de monitoren die hetzelfde instrument geven.
 • De lesuren net voor of net na de klassikale lessen worden voorbehouden voor de leerlingen die ook nog het derde jaar AMV volgen.
 • Verder wordt ook rekening gehouden met kinderen uit hetzelfde gezin of carpoolers. Iedereen 100 % tevreden stellen zal wellicht onmogelijk zijn … maar we rekenen op een ruime portie begrip i.v.m. verandering van lesuur of monitor.

Comments are closed.